ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

AÏLLADA

 

A través de captadors de silici podem obtenir una producció d’electricitat suficient per a proveir les necessitats que requereixi qualsevol Instal·lació Aïllada de la Xarxa Elèctrica, ja sigui en un Habitatge o conjunt d’habitatges, Refugi, Explotació Agrària o Ramadera, Sistema d’Il·luminació, o bé, Equip de Bombament.

En aquesta mena d’instal·lacions és recomanable complementar la producció elèctrica amb un grup electrogen, o si és possible, usant altres fonts renovables, com per exemple, instal·lant un aerogenerador.
En tot cas, si volem una instal·lació d’energia solar fotovoltaica aïllada que sigui fiable, és imprescindible realitzar un Estudi Previ dels Consums diaris a curt i a llarg termini.

Encara que les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllada no estan connectades a la Xarxa Elèctrica, tant els equips com la seva instal·lació estan subjectes igualment a normatives i aspectes legals que han de complir. Enginyeria Cargol garanteix a més del seu compliment, la Fiabilitat de la instal·lació.

Si desitja més informació sobre aquest tipus d’instal·lacions pot consultar-la aquí.