CERTIFICAT ENERGÈTIC

 

L’eficiència energètica dels edificis juga un paper cada vegada més important en la transició energètica cap a un nou model energètic net, renovable, distribuït i democràtic. A Catalunya, des del 2007, els edificis de nova construcció han de disposar d’un certificat energètic, i des del 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin.

El nostre equip tècnic realitza Certificacions Energètiques per a tota mena d’edificis. On a més de calcular el consum energètic i les corresponents emissions de CO₂, proporcionem una sèrie de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, augmentar el confort de l’edifici i reduir la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

També ens ocupem de la necessària tramitació del certificat energètic en l’administració pública per a obtenir l’Etiqueta Energètica i inscriure l’edifici en el Registre Públic d’Edificis amb Certificat d’Eficiència Energètica.

Si desitja més informació sobre les Certificacions Energètiques pot consultar-la aquí.