AUDITORIA ENERGÈTICA

 

Les auditories energètiques són una eina eficaç per a què les organitzacions aprofitin el considerable potencial que té l’estalvi energètic en Edificis, Transports i Processos de Producció i Manufacturació. Aquest estalvi permet, a més, reduir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i d’altres substàncies contaminants. De fet, aquest és el motiu pel qual, des del 2016, les grans empreses estan obligades a fer una auditoria energètica cada quatre anys.

Enginyeria Cargol realitza auditories energètiques per a la indústria i per a tot tipus d’edificis. En elles s’analitza la situació actual i s’elabora un Pla de Millora per a reduir el consum energètic, on s’inclouen mesures com les bones pràctiques d’estalvi en l’operació d’equips consumidors, l’adquisició de tecnologia més eficient, l’optimització del cost energètic i la diversificació de les fonts energètiques per mitjà d’instal·lacions d’energies renovables.

També ens ocupem de la tramitació de l’auditoria energètica a l’administració pública i de la seva inscripció en el Registre Administratiu d’Auditories Energètiques.

Si desitja més informació sobre les Auditories Energètiques pot consultar-la aquí.