ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

VENDA

 

Des de 1998 és possible injectar a la Xarxa Elèctrica l’electricitat produïda pels captadors de silici d’una instal·lació fotovoltaica, obtenint a canvi una compensació econòmica. El preu de venda de l’energia solar a oscil·lat al llarg d’aquests anys, a més de patir variades formes de regulació. Actualment, l’abaratiment dels equips fotovoltaics ha reduït el període d’amortització de les instal·lacions, fent-les una Inversió Rendible a llarg termini.

Al llarg d’aquests anys, Enginyeria Cargol a realitzat des de projectes de gran potència fins a petites instal·lacions en habitatges unifamiliars, participant en la concepció i redacció del projecte executiu, i garantint sempre el compliment de les estrictes normatives i aspectes legals que aquestes instal·lacions han de complir per estar connectades a la Xarxa Elèctrica.

En els nostres projectes s’han adoptat diferents solucions tècniques, des d’instal·lar els captadors solars sobre cobertes d’edificis fins a una integració total en aquest, o en el cas d’instal·lacions sobre sòl s’han usat des d’estructures fixes fins a seguidors d’un o dos eixos. A més, realitzem Estudis d’Integració Arquitectònica i Impacte Ambiental amb la finalitat de reduir l’impacte visual que produeixen els captadors.

Si desitja més informació sobre aquest tipus d’instal·lacions pot consultar-la aquí.