ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

AUTOCONSUM

 

Actualment, és possible que un o diversos consumidors d’energia elèctrica puguin Generar la seva pròpia Electricitat mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica que es trobi pròxima al consum i estigui associada a ells.

Si els captadors solars no cobreixen la totalitat de les necessitats, llavors es consumirà energia elèctrica a través de la Xarxa Elèctrica, mentre que si per contra, obtenim excedents, tindrem dues opcions; o instal·lar Bateries que permetin emmagatzemar-la i aprofitar-la durant la nit i hores de poca insolació, o injectar-la a la Xarxa Elèctrica. 

En el cas d’injectar-la a la Xarxa, hi ha dues opcions per a obtenir un Benefici Econòmic de l’Electricitat Excedentària; una, és vendre-la en el mercat elèctric, per la qual cosa cal estar donat d’alta com a productor i complir tota la reglamentació que la llei del sector elèctric estableix en aquest cas; i l’altra, més senzilla al no considerar-se com una activitat econòmica és, compensar els excedents amb el consum a la factura mensual.

La nostra dilatada experiència en les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica unit al coneixement de les normatives a les quals estan subjectes i dels processos de Legalització d’aquestes, ens permeten garantir la fiabilitat d’aquestes, així com el compliment de tots els seus aspectes legals.

Si desitja més informació sobre aquest tipus d’instal·lacions pot consultar-la aquí.